Welkom op de site van de Zuster Arnostichting

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van de oprichting van de Zr. Arno stichting. De inspiratiebron voor deze stichting is Zr. Arno Hilbrink. Deze bijzondere vrouw heeft zich haar hele leven belangeloos ingezet voor het welzijn van anderen.

Zr. Arno werd geboren als Hannie Hilbrink en groeide op in Almelo en Zenderen. Na haar novicaat in Maastricht trad zij toe tot de zusters onder de bogen in Maastricht. Daar heeft zij jarenlang als verpleegkundige voor de zieken in het St. Annadal gewerkt. Daarna heeft ze 10 jaar als directrice van een bejaardencentrum gewerkt in Valkenswaard. De laatste 5 jaar van haar actieve loopbaan heeft ze als begeleidster in een crisisopvang-centrum van het leger des heils gewerkt. Haar hele leven staat in het teken van zorg voor de medemens, het geen ze met veel liefde doet.

Graag vragen wij uw aandacht voor een bijzonder project in Tanzania dat in handen is van onze stichting. Voor meer informatie over het project verwijs ik u naar het tabblad "Project"