Kosten

Jan van Leeuwen heeft afspraken gemaakt met een lokale aannemer over de kostprijs van het project. De bouw moet in zijn totaliteit 67.500 euro gaan kosten.

20.000 euro komt van cordaid.

16.000 euro hebben we als stichting ingezameld

En de zusterorganisatie zorgt voor een bijdrage van 27.500 euro

Dit betekent dat we nog een klein tekort hebben van 4.000 euro. Dit proberen we in de loop van het komende jaar bijeen te krijgen. Voor de bouw van de school mag dit geen problemen opleveren. Dit voorjaar zal de aannemer nog gaan beginnen aan de bouw van de school. Op deze website zullen we u, middels fotoreportages en verslagen, op de hoogte houden van de bouw.