Het project "Sengerema Tanzania"

Zr. Arno heeft ons in contact gebracht met Zr. Tarcisius, een medezuster die al 40 jaar in Tanzania werkzaam is. Zij heeft daar in het dorpje Sengerema een kleuterschool opgericht waar later een lagere en middelbare school is bijgekomen. Op dit moment zijn er 600 leerlingen en is de behuizing erg krap. Om het groeiende aantal leerlingen en leerprogramma's te accomoderen en te voldoen aan de eisen opgelegd bij de regionale inspectie voor privescholen is het haar wens om de school uit te breiden met een laboratorium en lokalen die dienst kunnen doen als examenlokaal, kantine en bibliotheek. Op haar leeftijd zou dit een kroon op haar werk zijn.

Nu de Zr. Arno Stichting een feit is, kunnen wij iets doen wat de zusters hun hele leven al Pro Deo gedaan hebben. Onder het motto " Bouwen voor een betere wereld" willen wij ons inzetten om als 1e project de uitbreiding van deze school te realiseren. Immers een betere positie voor ieder mens begint bij onderwijs.

Na inventarisatie zijn er tekeningen en constructietekeningen gemaakt. Hiervoor hebben we een architect en een constructeur bereid gevonden om een low-budget ontwerp te makenvan een laboratorium. De benodigde bouwmaterialen worden door leveranciers onder de kostprijs geleverd. Het transport naar Sengerema in Tanzania wordt door de zustervereniging verzorgd.