Steunen?

Aan het project zit een kostenplaatje zoals u reeds eerder gelezen hebt. Dit bedrag zal door ons ingeazameld moeten worden willlen we het project kunnen realiseren. daarom hopen wij op een bijdrage van u en zullen u op de hoogte blijven houden d.m.v. een nieuwsbrief over de huidige stand van zaken en de voortgang van dit project.

Financien

Uw bijdrage kunt u storten op de volgende rekening:

Rekeningnummer: 3133.40.684

Bank: Rabobank

Potkampstraat 3, 7622 EM, Borne